Arvot

Mikä minulle on tärkeää yksilönä?

Kannustavuus on paras keino motivoida ihmiset tekemään sitä mitä he parhaiten osaavat sekä omaksi että muiden eduksi. Tästä seuraa, että palkan on tultava työn mukaan. Kovasta työstä pitää saada vastaava palkka.

Yksilönvapaudet ja -oikeudet, mm. oikeus valintoihin ja oikeus opiskella ja tehdä työtä. Sanon ehdottoman ei:n orwellilaiselle yhteiskunnalle eli kansalaisten holhoukselle.

Tiede ja koulutus. Koulutus on sijoitus tulevaisuuteen. Se avaa henkilökohtaisia mahdollisuuksia ja tuo yhteiskuntaan sekä henkistä että rahallista vaurautta. Se on Suomen elinehto alati kovenevassa globaalissa kilpailussa.

Pelkkä ylioppilaiden, kandidaattien tai maistereiden massatuotanto ei ole kannattavaa. Tieteeseen tulee panostaa tasaisesti jatkuvalla syötöllä, huomioiden sekä yritysmaailman että akateemisen maailman tarpeet.

Entäs kaupunkilaisena?

Pääkaupungin metropolialue kasvaa. Kaavoitusta tehdessä on pyrittävä hyödyntämään paremmin olemassa olevaa rataverkkoa. Hallinnollisten ratkaisujen päätarkoitus on edistää palveluiden tehokasta tarjontaa ja tukea demokratiaa.

Arkiarvot. Yleisin asumismuoto pääkaupunkiseudulla on yhden tai kahden hengen talous. Nykyperheen ei tarvitse koostua isästä, äidistä ja kahdesta lapsesta ollakseen yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.

Hyvien elinympäristöjen luominen. Kaupunkisuunnittelulla voidaan vaikuttaa siihen, että kaikki kaupunkilaiset vauvasta vaariin voivat nauttia lähipalveluista ja viihtyisästä asuinympäristöstä. Kaupunkialueet, taajamat ja maaseutu tulee nähdä eri kokonaisuuksina omine etuineen ja tarpeineen.

Ja Suomen kansalaisena?

Eurooppalaistuminen on vahvuus. Vientimaa Suomelle kauppakumppanit ja -sopimukset ovat avain vaurauteen ja hyvinvointiin, kävi eurolle mitä hyvänsä. Suomen ainoalle metropolialueelle voimme saada vertailukohteita vain ulkomailta. Voimme oppia muilta paljon, mutta olla myös malliesimerkkinä.

Tekijänoikeusasiat ja patentit. Patenttiaikoja tulee lyhentää. Edustan patenttien suhteen radikaalia linjaa, koska mielestäni tekniikkan patentointi ainoastaan hidastaa talouskasvua ja Schumpeterin luovaa tuhoa. Sen sijaan tuotteen tekijästä ei saa olla epäselvyyttä ja tavaramerkit tulee voida suojata, jotta valetuotteilta vältytään.

Avoimia IT-systeemejä tulee tukea yhteiskunnan voimin. Tähän pitää pyrkiä asennetasolla jo peruskoulussa annettavasta opetuksesta lähtien, esimerkiksi opastamalla wikipedian käytössä. Julkisen puolen tietohallintoa ei tule rakentaa suljettujen systeemien varaan.

Tekniikan tohtori Ville Lehtola työskentelee huippututkimusyksikössä robotiikan ja konenäön parissa. Sivutoimisesti hän on kaupunginhallituksen jäsen ja -valtuutettu. Takana pari IT startup kokeilua. Ville on kahden pienen tytön isä ja naimisissa. Asuinpaikka on Leppävaara.